Porada prawna

od 200 zł/h

Koszt porady prawnej uzależniony jest od rodzaju sprawy i stopnia jej skomplikowania, a rozpoczyna się od 200 zł za godzinę.

Obsługa prawna

od 1500 zł/m-c

Oferujemy abonamenty obsługi prawnej już od 1500 zł miesięcznie.

Zastępstwo procesowe

Wg stawek Rozporządzenia

  • Minimalne stawki za czynności radców
    prawnych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Minimalne stawki za czynności adwokatów oraz radców prawnych kształtują się na takim samym poziomie.

Rachunek bankowy Kancelarii: PKO BP SA 67 1020 5558 0000 8902 3380 8139