W naszej Kancelarii mogą Państwo również przeprowadzić postępowanie mediacyjne, zarówno na mocy postanowienia Sądu, jak i zawartej pomiędzy Stronami Umowy mediacyjnej. Zapraszamy do kontaktu.

Radca Prawny Przemysław Szczepanowski wpisany jest na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu.