PRAWO CYWILNE I PRACY

 • sporządzanie i opiniowanie pism i
  umów,
 • reprezentacja przed sądami w sprawach cywilnych i w sprawach prawa pracy,
 • doradztwo prawne dotyczące nieruchomości (sprzedaż nieruchomości, współwłasność, służebności, najem i dzierżawa),
 • dochodzenie roszczeń,
 • dochodzenie odszkodowań,
 • doradztwo dla sektora rolnego (umowy dot. nieruchomości rolnych, dostaw, kontraktacji).

PRAWO GOSPODARCZE

 • sporządzanie i opiniowanie pism i umów,
 • reprezentacja przedsiębiorców przed sądami i organami administracji publicznej,
 • wsparcie w negocjacjach handlowych,
 • umowy w handlu międzynarodowym,
 • reprezentacja wierzycieli w postępowaniach upadłościowych,
 • bieżące doradztwo prawne dla biznesu,
 • doradztwo dla branży transportowej, przewoźników i spedytorów, także w zakresie przewozów międzynarodowych,
 • prawo własności intelektualnej i ochrona danych osobowych,
 • prawo ochrony konkurencji,
 • obsługa inwestycji.

PRAWO RODZINNE

 • sprawy o rozwód,
 • określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • ustalanie kontaktów,
 • inne.